TAWASSUL DALAM PANDANGAN ISLAM

TAWASSUL DALAM PANDANGAN ISLAM

Imam Ibnu Taimiah dalam Kitabnya Al-Fataawaa berkata: “Dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya tentang tawassul dengan Nabi dan sebagian yang lain melarangnya. apabila maksud mereka adalah tawassul dengan…Read more →
Air Mata yang Diridhoi Allah SWT

Air Mata yang Diridhoi Allah SWT

Menangislah… Isak tangis para sahabat yang sedang duduk mengelilingi Rasulallah SAW, mengherankan seorang pemuda yang ikut duduk di majlis. Mereka semua menangis terisak, bahkan Nabi sendiri menyampaikan nasehatnya dengan suara…Read more →
PEMIKIRAN SALAFI

PEMIKIRAN SALAFI

Yang dimaksud dengan "Pemikiran Salafi" di sini ialah kerangka berpikir (manhaj fikri) yang tercermin dalam pemahaman generasi terbaik dari ummat ini. Yakni para Sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan…Read more →