TAWASSUL DALAM PANDANGAN ISLAM

TAWASSUL DALAM PANDANGAN ISLAM

Imam Ibnu Taimiah dalam Kitabnya Al-Fataawaa berkata: “Dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya tentang tawassul dengan Nabi dan sebagian yang lain melarangnya. apabila maksud mereka adalah tawassul dengan…Read more →