Syirik

Syirik adalah mempersekutukan Allah SWT dengan makhluk-Nya, baik dalam dimensi rububiyah, mulkiyah maupun uluhiyah, secara langsung atau tidak, secara nyata atau terselubung

Dilihat dari sifat dan tingkat sangsinya, syirik terbagi menjadi dua:

  1. Syirik Besar
  2. Syirik kecil

 1.      Syirik Besar

Syirik Besar adalah menjadikan bagi Allah sekutu (niddan) yang dia berdo’a kepadanya seperti berdoa kepada Allah, takut, harap dan cinta kepadanya seperti takut, harap dan cintanya kepada Allah, atau melakukan suatu bentuk ibadah kepadanya seperti ibadahnya kepada Allah

2.      Syirik Kecil

Syirik Kecil adalah Semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan

Contoh syirik kecil:

  • Bersumpah dengan selain Allah
  • Memakai Azimat
  • Menggunakan mantra-mantra untuk menolak kejahatan, untuk pengobatan dan sebagainya
  • Melakukan sihir
  • Memperacayai ramalan atau perbintangan
  • Bernazar kepada selain Allah
  • Menyembelih binatang atau berkurban bukan karena Allah SWT
  • Riya