SHALAT DHUHA

Shalat Dhuha yaitu Shalat sunnat dua raka’at atau lebihyang dikerjakan ketika setelah matahari terbit dan naik setinggi tumbak sampai sebelum matahari ditengah ( jam 07.00 – 11.00) dengan tujuan memohon rizki kepada Allah SWT sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW.

TATA CARA SHALAT DHUHA

Kerjakan dua raka’at-dua raka’at kemudian salam sebagaimana shalat yang lain. Do’a boleh dilakukan ketika dalam posisi sujud, boleh dilakukan setelah shalat.

DO’A SHALAT DHUHA

Allaa hum ma, in nadh dhuhaa-a dhuhaa uka, wal bahaa-a bahaa uka, wal jamaa la jamaa luka, wal quw wata quw watuka, wal qud rata qudratuka, wal ishmata ishmatuka, Al laa hum ma in kaana rizqii, fis samaa-i fa anzilhu, wa in kaana fil ardli fa akhrijhu, wa in kaana mu’siran fa yas sirhu, wa in kaana kharaa man fa thah hirhu, wa in kaana ba’ii dan fa qar rib hu, bi haq qi dhuhaa ika wa bahaa ika, wa jamaa lika, wa quw watika, wa qud ratika, aa tinii maa ataita ‘ibaa dakash shaalihiin

Photo of author

Thoha Firdaus

Seorang yang suka mengajar, nulis di blog, buat video youtube, mencari hal yang baru.

Facebook Twitter Instagram Youtube

PENTING: Bantu kami memblokir iklan yang berbau sensitif dan pornografi dengan mengirimkan screenshot ke email: mail[et]thoha.id.

Tinggalkan komentar